Skolereformen

Folkeskolereformen som udgangspunkt

Undervisningen på Lindved Skole og skoledagens struktur er tilrettelagt med udgangspunkt i Folkeskolereformen, som trådte i kraft i august 2014, og er baseret på viden om, hvad der skal til, for at eleverne lærer mere og trives.

Reformen har tre overordnede mål:

  • Folkeskolen skal udfordre alle, så de bliver så dygtige, de kan
  • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater
  • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes bl.a. gennem respekt for læreres og pædagogers professionelle viden og praksis

Forskning viser, at elever lærer mere i løbet af skoledagen, når:

  • eleverne har tydelige læringsmål for deres faglige og personlige udvikling, og når de er i hyppig dialog med en lærer om deres resultater og indsats
  • eleverne træner selv (arbejder individuelt), og når de arbejder sammen med andre
  • eleverne arbejder med praktiske og eksperimenterende aktiviteter i og uden for skolen
  • eleverne bliver passende udfordret i forhold til deres niveau og kapacitet, så de hele tiden lærer mere.