Lindved Skoles værdiregelsæt

Alle skoler skal have et værdiregelsæt. Værdiregelsættet skal beskrive, hvad vi forstår ved god opførsel på skolen. Desuden skal det beskrives, hvordan der arbejdes med at opnå god trivsel på skolen og et godt psykisk undervisningsmiljø. Værdiregelsættet skal indeholde en antimobningsstrategi (trivselsstrategi).

Vi skal opføre os ordentligt overfor hinanden

 • Vi viser hensyn til hinanden.
 • Vi taler et ordentligt sprog til hinanden.
 • Vi passer på vores skole.

Pejlemærker for, hvordan der opnås trivsel for eleverne

 • Vi har en anerkendende tilgang til elever, forældre og personale.
 • Vi viser ansvarlighed og gensidig respekt for hinanden.
 • Vi arbejder bevidst med at styrke alles trivsel.
 • Vi gennemfører årlige trivselsmålinger.
 • Vi har fælles emneuger på tværs af klasser.
 • Vi har AKT-uddannet personale.
 • Vi har et fællesskab om aktiviteter og traditioner.
 • Vi tilstræber, at de voksne møder børnene i klasserne, når timen starter.
 • Vi arbejder målrettet med, at alle skal have et godt frikvarter
 • Forældrene tager aktiv del i, og udviser respekt for skolens fællesskab
 • Forældrene er anerkendende i deres tilgang til elever, personale og hinanden.
 • Klassens trivsel er obligatorisk punkt til alle forældremøder
 • Der er Klasseforældreråd i alle klasser

Trivselsstrategi:

(Antimobningsstrategi)

Link til trivselsstrategien

På individniveau:

Folkeskolen er en arbejdsplads, hvor der stilles store krav til medarbejderne. Derfor er vi opmærksomme på, at medarbejderne er åbne og siger fra, hvis overblikket mistes eller lysten til at gå på arbejde forsvinder.

På gruppeniveau:

 • Vi er opmærksomme på hinandens trivsel.
 • Vi har en anerkendende tilgang til hinanden.
 • Vi støtter hinanden på konstruktiv vis.

På ledelsesniveau:

 • Ledelsen hjælper med at skabe overskuelighed.

På organisationsniveau:

 • Skolebestyrelsen laver principper.
 • MED-udvalget laver retningslinjer. (MED er personalets samarbejdsorgan).
 • Det er vigtigt at ledere og medarbejdere føler et fælles ansvar, for at finde løsninger på hverdagens opgaver og problemer.
 • Vi har en åben og tillidsfuld dialog mellem ledere og medarbejdere og blandt medarbejderne.