Brobygning

Skolens og SFO'ens personale samarbejder med en pædagog fra de børnehaver, vi modtager børn fra, om at planlægge overgangen fra børnehave til skole/SFO, så den bliver så blid som muligt.

Brobygningsaktiviteterne skal styrke børnenes interesse for skolen og gøre dem parate til læring. Samtidig skal brobygningen styrke fællesskabet mellem dem og sikre, at de lærer deres nye omgivelser og voksne at kende og trives og udvikler sig i de nye rammer.

Efter påske starter børnene i førskole, hvor de er sammen med en pædagog fra børnehaven og personale fra SFO’en, indtil de starter i 0.klasse 1. august.
Forud for starten har børnene besøgt skolen nogle gange, og SFO’ens personale har besøgt børnene i børnehaven. Desuden bliver forældrene i foråret inviteret til forældremøde på skolen, hvor der gives yderligere informationer.

I førskolen, som varer fra kl.6-16 eller 17 hver dag og foregår i et klasseværelse, fortsættes det arbejde børnehaven har gjort, men i nye rammer og med en introduktion til ”skoleopgaver”.