Forældresamarbejdet

Vi lægger stor vægt på et godt og nært samarbejde med SFO-børnenes forældre i hverdagen og er altid klar til at tage imod konstruktiv kritik eller besvare spørgsmål.
I dagligdagen foregår en stor del af kommunikationen via Forældreintraog Tabulex, som du får en introduktion til, når dit barn starter i SFO’en. Men du kan altid tage en snak med os.

Når børnene skal starte i førskole i foråret, inviterer vi børnenes forældre til et informationsmøde på skolen.
Som afslutning på vores halvårlige projektuger inviteres forældre til en projektaften. Ved samme lejlighed holder vi et kort forældremøde, hvor vi informerer om vores hverdag.
I forbindelse med vores halvårlige temaundervisning, inviteres forældre og søskende til afslutningen.

Vi lægger også vægt på at inddrage børnenes bedsteforældre. Hvert år op til jul holder vi bedsteforældredag, hvor vi i fællesskab laver juledekorationer, bager småkager og triller havregrynskugler.