Om SFO'en

Lindved Skoles fritidsordning (SFO) er et tilbud til alle børn fra 0. - 4. klasse, som har brug for et sted at være inden skoleundervisningen starter og efter skoletid.

SFO’en kan også benyttes af de børn, der starter i førskole i foråret. Du finder vores åbningstider under "Kontakt".
Der er pt. 112 børn i vores SFO, og vi er 10 ansatte: 1 leder, 6 pædagoger og 3 medhjælpere.

Aktiviteter

I SFO'en vægter vi en aktiv hverdag med aktiviteter, der spænder vidt og understøtter skolens læringsindsats. Børnene inddrages i planlægningen af aktiviteter og kan frit vælge, hvilke aktiviteter, de vil deltage i.

Vi har gode rammer for vores aktiviteter. Ud over SFO'ens lokaler, hvor der er sy-værksted og kreativt værksted, har vi mulighed for at bruge skolens faglokaler til sløjd, hjemmekundskab, billedkunst og håndarbejde. Et par gange om ugen låner vi Lindvedhallen til vores aktiviteter, og vi bruger også skolens gymnastiksal.

Vi har et stort udeareal, hvor der blandt andet er basketball-bane, bocart-bane, svævebane og klatrestativ. Her kan børnene cykle, bygge huler, lave mad over bål, lege i sandkasse og meget mere.  
I ”Huset” kan børnene arbejde med iPad, Wii, Play Station osv. og deltage i en masse forskellige kreative aktiviteter.

En gang om ugen er der svømning og leg i Tørring svømmehal for de børn, der har tilmeldt sig aktiviteten. En gang om måneden foregår aktiviteterne i svømmehallen sammen med børnene fra Uldum SFO.

Vi har særlige aktiviteter for SFO'ens ældste børn, som giver dem mulighed for at mødes og hygge sig og have et fællesskab med deres jævnaldrende kammerater. Aktiviteterne foregår som regel i SFO'ens åbningstid, men ind imellem arrangerer vi aftenaktiviteter som fx disco.

Ud over de daglige aktiviteter afholder vi jævnligt turneringer i fodbold, bordtennis eller andre sportsgrene.
To gange om året afsætter vi tre uger til projektarbejde. SFO’ens aktiviteter planlægges ud fra projektets tema, og børnenes forældre inviteres til afslutningen.

Samarbejde mellem SFO og skole omkring børnenes læring

SFO'ens pædagoger deltager aktivt i børnenes skoleundervisning i 0. klasse på lige fod med lærerne, og SFO leder, Astrid Grøntved Jeppesen, deltager i klassekonferencer for 2., 3. og 4. klasse.
Det giver os gode muligheder for at skabe sammenhæng i den læring, der foregår i SFO og skole, og tilgodese børn med særlige behov og forudsætninger. Det er samtidig med til at styrke forældresamarbejdet.

Forældrebetalt madordning

I Lindved Skoles SFO serverer vi hver eftermiddag fra kl. 14-15 sund eftermiddagsmad for de børn, der er tilmeldt vores forældrebetalte madordning. Maden i madordningen består af alt lige fra hjemmebag, frikadeller til frugt og grønt. Man tilmelder sig for et halvt år ad gangen, og det er frivilligt, om man vil tilmelde sig ordningen.

Har børnene madpakke med, har vi køleskab til opbevaring