Vores værdier og mål

I Lindved Skoles SFO arbejder vi med udgangspunkt i Folkeskoleloven

Vi har opstillet en række værdier og mål for vores arbejde med børnene i SFO'en, som vi arbejder ud fra i dagligdagen:

 • Udvikling af sociale færdigheder
  Vores mål er, at:

  • børnene udviser respekt for andres forskelligheder, når de leger, spiller og er sammen med andre

  • børnene udnytter hinandens ressourcer på tværs af køn og alder

  • vi udvikler børnenes sociale og personlige kompetencer igennem en inkluderende tilgang til deres forskelligheder

 • Interessant frirum og en dagligdag med fokus på læring og dannelse
  Vores mål er, at:

  • støtte børnenes læring og trivsel gennem værksteder, aktiviteter og samtaler med børnene

  • børnene er medansvarlige i dagligdagen

  • børnene får mulighed for at finde et frirum

  • børnene får en dagligdag, de vil mindes

  • børnene udfordres og oplever

  • børnene ser frem til en kommende aktivitet

  • børnene gerne vil i SFO

 • Leg og kreativitet
  Vores mål er, at

  • se på det enkelte barn og udfordre det, der hvor det er

  • skabe rammer, der sikrer, at børnenes leg opstår og udvikles og deres nysgerrighed og fantasi udfordres.

  • børnene lærer sociale færdigheder, så de kan begå sig i forskellige fællesskaber.  

 • Tryghed gennem omsorg og tydelig struktur i vores dagligdag
  For at opnå det tilstræber vi, at

  • dagens program er genkendeligt og nemt for børnene at navigere i med faste aktiviteter og muligheder

  • SFO'ens voksne er synlige normbærere, som støtter op om de regler, aftaler og rammer, vi har sat os

 • En sund og aktiv hverdag
  Vores mål er, at

  • støtte op om børnenes deltagelse i den lokale foreningsidræt ved at samarbejde med idrætsforeningerne

  • støtte op om børnenes deltagelse i den lokale foreningsidræt ved at følge dem til og fra sportsaktiviteter og tilbyde vores assistance, hvor den er ønsket

  • tilbyde en sund og nærende kost

Vores arbejde foregår i tæt samarbejde med børnehave, skole og lokale foreninger, så der skabes sammenhæng i børnenes hverdag, og de oplever sig som en del af lokalsamfundet og får lyst til at tage aktivt del i det.

Vi forsøger med at fremme børnenes lyst og evne til at være medbestemmende ved at afholde børnemøder, hvor børnene er med til at planlægge SFO'ens aktiviteter. Desuden bestemmer de selv i dagligdagen, hvilke aktiviteter de vil deltage i.