Skolebestyrelsens hilsen

Hos os er der to ting vi er særligt stolte af!

I 2015 var alle afgangselever så dygtige at de kunne starte på en videregående uddannelse. I bestyrelsen kan vi se, at det er et resultat af, at eleverne trives godt, og at der ydes en professionel og målrettet indsats fra skolens lærere og ledelse.

For det andet kan vi efter sommeren 2017 slå dørene op til en helt nyombygget skole med bl.a. moderne og lækre faciliteter til vores udskolingselever. Skolebestyrelsen er med til møderne om byggeriet og vi glæder os til, at skolen kan fortælle nyt om de første "spadestik", som forventes taget i 2016.

I bestyrelsen på Lindved Skole - hvor vi er 7 forældre og repræsentanter fra personale, elever og ledelse - arbejder vi med principper for skolens drift, vi deltager i rekruttering og fører tilsyn med skolens økonomi og elevernes resultater.

En stor del af eleverne på Lindved Skole er fra andre byer (eksempelvis Uldum og Vejle). I bestyrelsen holder vi øje med, at elever, der starter på Lindved Skole, bliver en del af vores fællesskab og får et godt udbytte af vores faglige miljø.

Forældre til alle elever - både nuværende og kommende - er altid velkomne til at kontakte forældrene i bestyrelsen for at høre nærmere om skolen.