Princip elevplaner 2015

(Da vi afventer en digital løsning fra undervisningsministeriet medio 2016, vil dette princip være et overgangsprincip)

Formål

At gøre det enkelte barn så dygtigt som muligt – understøtte barnets læring.

Mål

Elevplanens tre grundpiller - Mål, status og opfølgning.

Måldelen skal indeholde individuelle mål for den enkelte elevs læring med udgangspunkt i Klare Fælles Mål.

Statusdelen skal vise elevens progression i forhold til de opstillede læringsmål.

Opfølgningsdelen skal beskrive, hvordan og hvornår henholdsvis elev, lærer og eventuelt forældre skal følge op på målene.

Princip for Elevplaner bygger på Folkeskoleloven, Hedensted Kommunes værdier: dialog, udvikling og ansvar samt Lindved Skoles værdier faglighed og fællesskab.

Det betyder

 • At elevplanen er digital.
 • At elevplanen har en statusdel, en mål del og en opfølgning på målene.
 • At elevplanerne på sigt skal være dynamisk.

Skolens ansvar

 • Tydelig og klar opbygning af elevplanen
 • At alle testresultater bliver indskrevet i elevplanen
 • At mål og evaluering bliver en del af elevplanen i takt med skolens udvikling af målstyret undervisning.

Forældrenes ansvar

 • At samarbejde med skolen om barnets mål.
 • At tale med barnet om mål og udbytte af undervisningen.
 • At tale med barnet om arbejdet frem mod målene.
 • At holde sig orienteret om indhold i barnets elevplan.

Skolebestyrelsens ansvar

 • At gøre forældrene bevidste om, deres betydning for barnets læring.
 • At føre tilsyn med skolens overholdelse af princippet.

Vedtaget d. 27. januar 2015