Princip for Alkohol ved arrangementer

Ingen alkohol ved arrangementer på skolens område. Kun ved særlige lejligheder kan skolens ledelse give dispensation.                                                                      

Godkendt i bestyrelsen d. 25.05.2011