Princip for brug af mobiltelefoner i skoletiden for udskolingen

Formål At undgå uhensigtsmæssig og/eller krænkende kommunikation til og om hinanden samt at begrænse den anvendelse af mobiltelefoner, der forstyrrer koncentration, nærvær og læring.

Mål

Mobiltelefoner og andre elektroniske medier er redskaber, som vi ønsker at udnytte og bruge i undervisningen - med omtanke:

 • Vi ønsker at anvende mobiltelefoners funktioner, når det er smart, effektivt og læringsunderstøttende
 • Vi ønsker at begrænse den anvendelse, der forstyrrer koncentration, nærvær og læring
 • Vi vil undgå uhensigtsmæssig og/eller krænkende kommunikation til og om hinanden.

For at opnå dette er der lavet guidelines for eleverne.

Guidelines til elever

 • Når en time starter skal din telefon sættes på flymode og afleveres i mobilkassen ved katederet.
 • Din lærer bestemmer, hvornår du må bruge din telefon i undervisningen.
 • Hvis du får lov af din lærer til at bruge mobilen til at høre musik, skal det altid være med hovedtelefoner.
 • Du må ikke tage fotos af andre - uden at spørge om lov. Tænk dig om, når du bruger fotos, sms’er og laver opdateringer på sociale medier: Et forkert foto eller opslag kan ødelægge et barns liv på få sekunder. Undlad at skrive og opdatere, hvis du er vred. Få i stedet hjælp til at løse konflikten.
 • Husk at de ting, der sker i skolen, klares i skolen. Undlad at ringe og sms’e hjem til dine forældre, tal med din lærer.
 • Hvis du ikke retter dig efter din lærers henvisninger, inddrages din mobiltelefon. Den vil blive lagt på kontoret med dit navn på - og du kan hente den ved skoledagens ophør.
 • Hvis mobilen inddrages tre gange er det dine forældre der skal hente telefonen.
 • Du må selvfølgelig stadig bruge din telefon i frikvartererne.

Skolens ansvar

 • At informere om baggrunden for princippet
 • At afgøre, hvornår telefoner og andre elektroniske medier bruges i undervisningen
 • At anvende mobiltelefoners funktioner, når det er smart, effektivt og læringsunderstøttende

 Forældrenes ansvar 

 • At tale med barnet om god skik og brug af mobiler og sociale medier (Et forkert foto eller opslag kan ødelægge et barns liv på få sekunder.)
 • At undlade at ringe til barnet i skoletiden, ring i stedet til kontoret, hvis noget ikke kan vente.

 Skolebestyrelsens ansvar 

 • At gøre forældrene bevidste om, mobiltelefoners forstyrrende virkning i timerne
 • At føre tilsyn med skolens overholdelse af princippet
 • Dette princip tages op til revision igen i maj 2017

 Vedtaget d. 31.05.2016 med ikrafttrædelse 01.08.2016