Prinsip for ESU- dag

ESU- elevernes samarbejdsudvalg.

Formål

  • At styrke elevernes sociale relationer.
  • At øve planlægning og demokratisk proces.
  • At give eleverne mulighed for at komme ud af huset - en pause fra hverdagen.

Mål

Vi ønsker at give eleverne gode sociale relationer på tværs af klasser og alder samt at forberede eleverne på at begå sig i et demokrati som det danske.

Skolens ansvar

  • At hjælpe eleverne med at planlægge dagen
  • At stille personale til rådighed, sådan at aktiviteterne kan forløbe efter formålet og gældende lovgivning
  • At hjælpe eleverne med deres valg
  • At informere forældre om hvad ESU-dag er og hvorfor det afholdes

Forældrenes ansvar

  • At bakke op om dagen

Skolebestyrelsens ansvar

  • At føre tilsyn med skolens overholdelse af princippet
  • At føre tilsyn med ESU’s overholdelse af formålet med dagen

 

Skolebestyrelsen har vedtaget et betalingsloft for forældrebetaling på max. 100 kr. pr. elev. Ønsker ESU at planlægge aktiviteter, som ikke kan holdes inden for dette betalingsloft, skal det tages op i Skolebestyrelsen, som i det enkelte tilfælde vil drøfte og vurdere, hvorvidt en dyrere aktivitet kan afvikles.

 

Vedtaget i bestyrelsen d. 27.09.2016