Princip vedr. Lejrskoler, skolerejser, ekskursioner, udflugter og klassekasser

Ekskursioner

Ekskurtioner skal ses som en del af den daglige undervisning, hvor undervisningen flyttes til anden lokalitet.

Der afsættes et beløb i budgettet til ekskursioner og lign. til den enkelte klasse, som klassen frit kan disponere over.

Der må i den udstrækning det kan lade sig gøre, arrangeres transport af forældre i forbindelse med ekskursioner.

Lejrskoler

Ved et lejrskoleophold forstås i denne forbindelse undervisning over flere skoledage henlagt til en lokalitet uden for skolen med det formål at give eleverne lejlighed til på stedet at gøre erfaringer, som ikke kan gøres i skolen med hensyn til emner og fagområder, der har tilknytning til den daglige undervisning.

Lejrskole afholdes i 3. klasse max 2 overnatninger. Skolen betaler max 500 kr. pr. elev, hvilket også dækker lærernes ophold.

Lejrskole afholdes i 6. klasse med max 4 overnatninger. Skolen betaler max 220 kr. pr elev pr. påbegyndt døgn.

Der kan opkræves kostpenge 80 kr. pr. dag.

Klassekassen kan bidrage med tilskud til aktiviteter i elevernes fritid, som ikke er undervisningsrelateret.

Skolerejser

 • Skolerejser er et skolebaseret supplement/alternativ til den almindelige undervisning. Skolerejserne skal ligge inden for folkeskolelovens formål og rammer uden at være en integreret del af undervisningen.
 • Det er frivilligt for eleverne at deltage i disse rejser.
 • Skolerejser afholdes i 9. klasse med max. 2 overnatninger.
 • Skolerejsen skal finde sted i starten af skoleåret, og klasserne skal rejse sammen. Der deltager 3 lærere til 2 klasser.
 • Skolen betaler lærernes rejse. Resten finansieres af forældrene dog højest 1750 kr. inkl. kost.
 • Hvis en elev ikke deltager i rejsen skal skolen arrangere alternativ undervisning.

Udflugter

Udflugter der ikke kan afholdes for skolens time- og driftsbudget, afholdes ikke i skoleregi, men kan arrangeres af forældre.

Klassekasser

 • Må bruges til ikke undervisningsrelaterede aktiviteter
 • Må max beløbe sig til
 • Det er klassekontaktforældrene der administrerer kassen
 • Der skal være enighed blandt klassens forældre
 • Det er en kollektiv kasse og der kan ikke stilles krav om tilbagebetaling jf. vejledning nr. 12 af 23.2.1999.

Alle beløb er i 2011 kr.

Der henvises i øvrigt til:
Gældende Folkeskolelov
Undervisningsministeriets vejledning nr. 12 af 23.2.1999.