Samarbejdsaftale mellem Uldum og Lindved Skole:

4. årgang afholder fælles idrætsdag. Uldum skole indkalder til første møde.

5. årgang afholder et fælles arrangement.

Forældrerådene skal i 5./6. klasse lave fælles socialt arrangement. Lindved Skole tager initiativet.

6. årgang i Uldum får i forbindelse med forældremødet i efteråret besøg af ledelsen fra Lindved Skole, der kan fortælle om udskolingen på Lindved Skole. Uldum Skole tager initiativ til dette besøg.

I januar måned modtager forældre fra Uldum og Lindved skoler informationshæftet herunder principper for klassedeling.

  • Umiddelbart efter klassedelingen er foretaget, afholdes der et samlet forældremøde for alle 6. klasses forældre. På mødet orienteres om klassedelingen. Lindved Skole og det kommende skoleår. Mødet afholdes på Lindved Skole. Der vælges klasseforældreråd, der er forpligtet til at arrangere et socialt arrangement i den nye klasse for elever og forældre.
  • Senere inviteres eleverne fra Uldum til Lindved Skole, dette besøg ligger umiddelbart efter klassedelingen er offentliggjort.
  • Umiddelbart efter sommerferien i 7. klasse, holdes der møde mellem nye og gamle klasselærere. Lindved skole tager initiativ.

Der afholdes mindst et årligt møde mellem bestyrelserne.

Vedtaget af bestyrelserne på Lindved og Uldum skole d. 20. marts 2013.

For Uldum Skole                                                      For Lindved Skole

Formand Kurt Willumsen                                          Formand Jens Henrik Nielsen

Skoleleder Troels B Andersen                                   Skoleleder Anne Bloch Petersen