Princip for samarbejde og kommunikation mellem skole og hjem 2015

Formål

At gøre det enkelte barn så dygtigt som muligt - understøtte barnets læring.

Mål

At afklare, hvordan vi kontakter hinanden, hvornår og hvordan vi mødes, og få afstemt vore forventninger til hinanden.

Princippet tager udgangspunkt i Folkeskolens formålsparagraf:

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål.

Princip for skolehjemsamarbejdet bygger på Hedensted Kommunes værdier: dialog, udvikling og ansvar samt Lindved Skoles værdier faglighed og fællesskab.

Det betyder:

 • At der er en ærlig og værdig dialog.
 • At vi handler med respekt for hinanden, fordi vi sætter mennesket i centrum.
 • At vi arbejder bevidst med at styrke alles trivsel
 • At vi gensidigt holder hinanden orienteret om elevens udvikling og trivsel.

Kontakt til personalet i dagligdagen:

 • Personalet kan kontaktes i deres arbejdstid via Intra.
 • Hvis man ønsker telefonisk kontakt, gør man opmærksom på dette via Intra’s beskedsystem.
 • Man kan forvente, at personalet vender tilbage indenfor 24 timer på hverdage, dog ikke hvis personalet er fraværende.
 • Hvis man ved uopsættelige hændelser har behov for kontakt, sker dette til skolens ledelse.

Møder:

 • Der afholdes 1 forældremøde i starten af skoleåret.
 • Der afholdes 1 skole/hjemsamtale i første halvår, i andet halvår en behovssamtale.
 • Der afholdes yderligere møder efter behov.
 • Elevens lærings udbytte er til dialog i forbindelse med samtalerne og ved beskrivelse i elevplanerne (se princip om elevplaner).

Skolens ansvar:

 • Tydelig og klar orientering fra skolen (gennem hjemmeside, intra- net og møder).
 • At kommunikere skolens værdier
 • At Forventninger mellem forældre og skole afstemmes

Forældrenes ansvar:

 • Sørger for, at barnet er parat til læring
 • At være positive rollemodeller
 • At vise interesse for barnets skolegang (deltage i forældremøder, andre arrangementer, holde sig orienteret...)
 • At deltage aktivt i samarbejde omkring klassen, og klassens sociale trivsel.

Skolebestyrelsens ansvar:

 • At gøre forældrene bevidste om, deres betydning for barnets læring og klassens trivsel.
 • At føre tilsyn med skolens overholdelse af princippet.

Vedtaget d. 27. januar 2015