Principper for Lindved SFO

  • Vi arbejder ud fra den anerkendende tilgang

  • Der er helhed mellem skole og SFO

  • Vi arbejder inkluderende, der skal være plads til alle

  • Der er fokus på det enkelte barns udvikling og sociale kompetencer

  • Der skal være udfordring og kvalitet i de enkelte aktiviteter

  • Der etableres et tillidsfuldt og gensidigt forpligtende samarbejde, mellem SFO og forældrekredsen