Principper for specialpædagogisk bistand

Målet med specialpædagogisk bistand er at fremme udviklingen fagligt og/eller socialt hos elever med særlige behov, som ikke kan tilgodeses gennem holddannelse og undervisningsdifferentiering.

  •  Specialpædagogisk bistand kan gives forebyggende på klassen eller mindre hold.
  • Specialpædagogisk bistand gives så eleven bevarer sit tilhørsforhold til klassen

  • Undervisningen tilrettelægges under særlig hensyntagen til elevens forudsætninger

  • Specialpædagogisk bistand kan gives som rådgivning til forældre, lærere, pædagoger eller andre, hvis indsats har betydning for elevens udvikling.

Godkendt på bestyrelsesmødet d. 15. juni 2009